Florencki pokłon Medyceuszy

Tomasz Łysiak W XV wieku w Bazylei, w trakcie soboru kościoła powszechnego, który miał przejść do historii pod nazwą bazylejsko-ferrarsko-florenckiego (1431-1445), odbył się symboliczny pogrzeb polskiego króla Władysława Jagiełły. Zebrani płakali, …