Novità

Noc przy grobowcu Scypionów

Tej bramy już nie ma. Bo nie ma też już tych murów, które, jak mówi legenda, opasywały Rzym jeszcze za czasów królewskich, zanim powstała Republika – murów serwiańskich. Miał je stawiać Tarkwiniusz Stary, a kończyć jego następca Serwiusz Tuliusz, lecz w istocie powstały już za Republiki, na polecenie senatu, po najeździe Galów z roku 390 […]

Arte

Film/TV

Opera

Musei

Libri

Storia

Cucina

Sport

Stile

Bella Italia

Faro Libero