Ultimamente sul sito

Ave, Caesar!

Dzieło Swetoniusza Żywoty Cezarów przedstawia biografie dwunastu rzymskich władców. Przydomek jednego z nich, Caesar, stał się określeniem wszystkich rzymskich imperatorów, chociaż on sam nigdy królem nie był. Przydomek ów prawdopodobnie wywodził się z języka punickiego...